متفاوت

درخواست حذف این مطلب

خستگی

تنهایی

دلتنگی

                       فقط همین


ب.ن: گاهی مردها هم نیاز دارند به 

یک آغوش

به یک دوستت دارم...

فقط مردها نمیتوانند برای شنیدن این حرف،

لباس گل گلی بپوشند،

موهایشان را ببافند،

یا اینکه میز آنچنانی بچینند و

دست پختشان را به رخ بکشند 

راستش مردها اصلا نمیتوانند آنچه میخواهند به زبان بیاورند،

گاهی برای فهمیدن یک مرد باید زن باشی!